Miền Bắc

Miền Bắc

Nhà xưởng Wiha

Chủ đầu tư :Công ty Wiha Việt Nam

Loại hình dự án :Công nghiệp

Quy mô :2.5 héc ta

Gói thầu :Tổng thầu thiết kế - thi công

Giá trị hợp đồng :15 tỷ

Thời gian thi công :Tháng 12/2016 – Tháng 06/2017