Cấp thoát nước

Nước cũng là một yếu tố không thể thiếu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và trong sinh hoạt hàng ngày.

Thi công hệ thống nước yêu cầu nước cấp phải đủ áp lực, hệ thống ống phải sạch, các vị trí kết nối ống, thiết bị bảo đảm khít, đẹp. Hệ thống thoát nước phải bảo đảm độ dốc, thoát nước nhanh. Vì vậy ngay từ khi chọn lựa vật tư, vận chuyển, bảo quản đến lắp đặt nhà thầu luôn chú trọng suốt quá trình thi công đến khi bàn giao.