Kết cấu thép

Là hệ khung chính thường được sử dụng cho các công trình nhà xưởng công nghiệp, hệ khung kèo thép thường được gia công chế tạo trong nhà xưởng với máy móc thiết bị hiện đại và có độ chính xác cao.

Công tác lắp dựng kết cấu thép yêu cầu tổ chức chặt chẽ, linh hoạt và đặc biệt chú ý đến công tác an toàn lao động trên công trường.