Hệ thống điện nhẹ

Hệ thống điện nhẹ bao gồm hệ thống camera, kiểm soát vào ra, tổng đài, âm thanh, hệ thống giám sát, hệ thống báo cháy trung tâm…Hệ thống chiếm tỷ lệ không cao nhưng lại quyết định đẳng cấp của công trình, là hệ thống công nghệ cao nó mang lại sự tiện nghi cho người sử dụng.

Thi công hệ thống điện nhẹ yêu cầu hệ thống hoạt động tin cậy, chính xác. Vì vậy đòi hỏi người thi công phải chất lượng, tỉ mỉ. Nắm được tầm quan trọng trên nhà thầu luôn luôn đề cao công tác thi công lắp đặt bảo đảm hệ thống hoạt động tin cậy.