Nền và móng

Nền móng vững chắc để đảm bảo chco công trình trường tồn với thời gian.

Nền móng là một trong những bộ phận quan trọng nhất của bất kỳ công trình xây dựng nào. Chính vì vậy, đây là hạng mục mà chúng tôi đặc biệt chú trọng về vấn đề chất lượng thi công công trình.

Tùy vào đặc thù của từng dự án về địa chất và tải trọng công trình mà lựa chọn các phương án móng cho phù hợp.