Miền Nam

Miền Nam

Nhà Máy Sợi MÊ KÔNG

Chủ đầu tư

Dự án tiêu biểu :Công ty TNHH Sợi Mê Kông

Loại hình dự án :Công nghiệp

Gói thầu :Thi công xây dựng nhà xưởng chính và các hạng mục

Địa điểm :Tiền Giang

Thời gian thi công :Tháng 04/2017 – Tháng 5/2018