Miền Bắc

Miền Bắc

Hệ thống hạ tầng nhà máy BVT

Địa chỉ Thái Nguyên
Chủ đầu tư

Công ty TNHH SHINT BVT

Gói thầu

Thi công hệ thống đường nội bộ, vỉa hè, bể xử lý nước thải, hệ thống cấp, thoát nước.

Thời gian thi công Tháng 02/2017 - Tháng 06/2017