Miền Bắc

Miền Bắc

Hạng Mục Nhà Máy BEST PACIFIC

Chủ đầu tư :Công ty Best Pacific Việt Nam

Loại hình dự án :Công nghiệp

Gói thầu :Thi công xây dựng các hạng mục và hạ tầng

Địa điểm :Hải Dương

Thời gian thi công :Tháng 09/2016 – Tháng 7/2017