Miền Bắc

Miền Bắc

Hạng mục dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Chủ đầu tư :Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam

Loại hình dự án :Hạ tầng

Gói thầu :Thi công hệ thống thoát nước mặt cho đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng

Địa điểm :Hải Dương

Thời gian thi công :Tháng 09/2016 – Tháng 12/2016