Hạ tầng giao thông

Song song với việc triển khai các dự án công trình công nghiệp, PCM PARTNERSHIP cũng là một nhà thầu uy tín trong việc thi công các công trình hạ tầng giao thông như: cầu, cống, đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, tường chắn ... Các dự án mà chúng tôi đã hoàn thành và bàn giao luôn nhận được sự khen ngợi từ chủ đầu tư về chất lượng cũng như tiến độ thi công.