Miền Bắc

Miền Bắc

Casino Nam Hội An

Địa chỉ Nam Hội An

Chủ đầu tư Liên doanh giữa VinaCapital và 2 tập đoàn Chow-Tai-Fook (HongKong) và The Suncity Group (Macau)

Gói thầu New World Hotel, Podium Grand hotel

Thời gian thi công 19 tháng